Brev mottatt fra klient 2016

Hjem » Brev mottatt fra klient 2016

I perioden juni 2014 til januar 2016 har vi hatt gleden av å samarbeide med advokat Audun Lillestølen ved Lynx advokatfirma i Oslo.

Hans juridiske tjenester har vært knyttet til krav om sletting av en omstridt klausul i et skjøte hvor Lov om løysingsrettar og Grunnlovens §118 har vært sentrale lovanvendelser.

Saken har vært ført for to rettsinstanser, først for Fredrikstad Tingrett og avsluttet med rettsforlik i Borgarting lagmannsrett 9. september 2015.

Vi har også benyttet Audun Lillestølens juridiske tjenester knyttet til en begjæring om midlertidig forføyning i samme sak. Denne saken har vært ført for de samme to rettsinstanser.

Utfallet i begge sakene har vært svært tilfredsstillende for oss.

Undertegnede er i slutten av 60 årene og har heldigvis ikke hatt behov for juridisk bistand tidligere i livet.

Audun Lillestølens arbeid med denne, for oss, belastende saken, viser en svært engasjert advokat med bred juridisk kompetanse, stor arbeidskapasitet og tett oppfølging av oss som klienter. Han er genuint opptatt av at hans klienter er fornøyd. Vi har gjennom begge rettsprosessene følt oss trygge på at vår sak har fått en grundig og profesjonell behandling. Hans pedagogiske evner har bidratt til at vi fortløpende har kunnet følge de juridiske sidene ved våre saker. Rådene vi har fått gjennom vårt samarbeid med Audun Lillestølen har vært preget av saklighet, nøkternhet og realisme. Det har vi satt stor pris på.

Vi vil også fremheve Lillestølens menneskelige egenskaper, uhøytidelig, hyggelig og imøtekommende. Noen vil sikkert føle usikkerhet i kontakt med advokater. Etter vårt første møte med Audun Lillestølen fikk vi umiddelbart en følelse av trygghet.

Det er en glede for oss å gi Audun Lillestølen vår beste anbefaling og takke ham for et svært godt samarbeid. Vi har opplevd høy kvalitet på hans arbeid i alle ledd.

I perioder har vi også hatt kontakt med advokat Mari Kristiansen Eldøy som har samarbeidet med Audun Lillestølen, først som advokatfullmektig, og senere som advokat. Vårt samarbeid med henne har også vært helt problemfritt og godt.

Bilde av Audun Lillestølen

[sc:tobyjs]