Nytt

Hjem » Nytt

Advokaters taushetsplikt for Høyesterett  

strides om taushetspliken
Taushetsplikten er til for å beskytte klientene, ikke for å beskytte advokaten, sier bostyrer og advokat Audun Lillestølen. Eksadvokat Sigurd Stridsklev, som blant annet hadde en rekke T5PC-topper på klientlisten, har destruert eget klientarkiv og nekter bostyreren i konkursen hans å se klientregnskapet, skriver Dagens Næringsliv.

 

Les mer

El-avfall skremmer kundene

søppelstrid
To bedriftsnaboer på Pindsle har kranglet om avfall siden mai.

Advokat Audun Lillestølen, sier til Sandefjords Blad at han 20. desember sendte et formelt krav til Elkjøp om å rydde opp. I tillegg er det sendt et krav til eier av bygget der Hamid leier. Også Sandefjord kommune og Fylkesmannen er varslet.

 

Les mer

20 millioner til kreditorene i konkursboet

får 80.000 etter storkonkurs
Advokat Audun Lillestølen har vært bobestyrer etter kjempekonkursen i Fredrikstad-firmaet.
Lillestølen sier i en kommentar til NRK Østfold at han er fornøyd på kreditorenes vegne, etter at det viser seg at omkring 20 millioner kroner kunne betales ut til de som hadde krav til boet.
 
Les mer på f-b.no

Les mer

Frifunnet for grov økonomisk utroskap

Fosvarer Audun Lillestølen
Min klient er utrolig lettet.

Det var forferdelig tungt å bli beskyldt for økonomisk utroskap mot egen arbeidsgiver. Det sier advokat Audun Lillestølen, forsvareren til den 65 år gamle fredrikstadmannen som ble beskyldt for å ha solgt varer i direkte konkurranse mot egen arbeidsgiver. Nå er mannen blitt frifunnet i Fredrikstad tingrett.

 

Les mer på f-b.no

Les mer

Krass kritikk av Østfold-politiet

Kritikk av østfold-politi
Advokat Audun Lillestølen mener politiet bør omprioritere sitt arbeid. Han jobber blant annet som bobestyrer og har jobbet med flere store konkurssaker her i fylket.

 
Politiet er på hugget i vinning- og narkotikakriminalitet, mens i slike økonomisaker, som etter min mening er langt mer alvorlig, så blir sakene liggende. Ofte dreier det seg om alvorlige regnskapsovertredelser, skatte- og avgiftsovertredelser og underslag i aksjeselskaper. Dette er svært alvorlig kriminalitet overfor samfunnet, ifølge advokaten.
På samfunnets vegne og som skattebetaler er jeg svært bekymret, sier Lillestølen

Les mer på NRK.no

Les mer

Frifunnet for falsk forklaring

Falsk forklaring

21-åringens forsvarer, Audun Lillestølen, la stor vekt på manglende beviser. Hva politifolk har hørt noen si, er ikke god nok bevisførsel, sier han.

 

Les mer på f-b.no

Les mer

Tvilsom bruk av politiets ressurser

Advokat Audun Lillestolen - Tvilsom på bruk av ressurser
Forsvarer Lillestølen forstår godt at tre hestedekken er en viktig sak for eieren. Men han mener likevel at en hel dags rettssak med tre advokater, tre dommere og aktor for noen hestedekken er en tvilsom bruk av ressurser.

 

Jeg vet ikke hva politiet har nedlagt av ressurser for å etterforske denne saken. Men jeg vet i alle fall at en hel dag i retten med alle disse aktørene koster mye mer enn verdien på tre hestedekken, sier Lillestølen.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Stort erstatningskrav mot tidligere styreleder og daglig leder

Forretningsmannen Jarle knoll

 

Bakgrunnen for søksmålet er en årelang strid knyttet til Autosalongen Fredrikstad AS, der Knoll var både styreleder og daglig leder.

Min klient mener at Knoll påførte selskapet et tap på over 40 millioner kroner, blant annet ved å avgi uriktige regnskaper og opplysninger – og ved underslag av selskapets midler, sier Lillestølen. Vi mener at Knoll har påført kreditorene tap ved måten han har opptrådt overfor selskapets kreditorer, tilføyer Lillestølen.

 

Perioden som krangelen knytter seg til, strekker seg fra 2005 og frem til 2007. Av det totale tapet på over 40 millioner, mener vi at vi kan føre bevis for at cirka 11 millioner kroner er gått rett i lommene til Knoll, sier Lillestølen.

Les mer på f-b.no

Les mer

Bostyrer anmelder ledelsen i Autosalongen Fredrikstad AS

Advokat Audun Lillestolen - Jarle Knoll

Bostyrets rapport inneholder flere kritiske anmerkninger mot Jarle Knoll, blant annet sammenblandingen mellom Knolls privatøkonomi og Autosalongen. Regnskapene til Autosalongen er i tillegg svært mangelfulle, der blant annet flere billån fra bankinstitusjoner ikke stemmer overens med hva den faktiske verdien på kontraktene tilsier.

Dette er så alvorlig at jeg som bobestyrer vil sende sakene over til påtalemyndigheten, sier Audun Lillestølen.

Les hele saken på dn.no

Les mer

De anmeldte tilstår alt

Tilstår alt
Den store økokrimsaken skulle ha gått over 11 uker, og det var forventet at de to tiltalte forretningsaktørene fra Fredrikstad skulle kjempe sitt livs kamp for å unngå å bli dømt.

Les hele saken på f-b.no

Les mer
Page 2 of 3123