Nytt

Hjem » Nytt

Motpartens advokat var dobbelt så dyr

Millionbeløp til advokater
Jeg konstaterer at motpartens advokatutgifter ligger på det dobbelte av det vi skal ha, sier Audun Lillestølen til FB. Han mener denne rettssaken som har gått over tre uker – har vært usedvanlig krevende og at dette er forklaringen på at omkostningene er på et helt annet nivå enn i en “vanlig” rettssak. For vår del har det vært et uhyre stort bevismateriale som vi har måttet finne frem til, systematisere og presentere forståelig.

Les mer på f-b.no 

Les mer

Konkursboet krever 10 millioner fra søsterselskaper

Advokatene Audun Lillestølen og Linda AndersenI egenskap av bostyrer får Audun Lillestølen føre ordet først. Hans innledningsforedrag er ventet å gå over to dager, og i går rakk han på vegne av kreditorene å fremsette krav på til sammen ti millioner kroner mot Bygg Bedre Eiendom AS og Bygg Bedre Barnehage AS.

Bostyrets krav mot Bygg Bedre Eiendom på 6,4 millioner kroner bygger på at rehabiliteringen av næringsbygget som siden brant ned i Dammyr 14, skjedde til underpris, samt det ble betalt for mye i husleie i det nye næringsbygget.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Planla nye selskaper rett før konkursen

Planla nye selskaper

Femte dagen i sivilsaken mellom Bygg Bedre AS Konkursbo og de saksøkte Bygg Bedre Eiendom AS, Bygg Bedre Barnehage AS, Bjørn Sortland og Trond Flatøy, fikk karakter av forhør.

Bostyrer og advokat Audun Lillestølen ville blant annet til bunns i spørsmålet om Bygg Bedre-gründerne hadde hatt andre selskaper på gang, for å redde unna verdier før konkursene.

Les mer på f-b.no

Les mer

Fem fikk konkurskarantene

bilde fra f-b.no

Bostyrer Audun Lillestølen har fått garantier for 600.000 kroner til å granske mulige straffbare forhold i Bygg Bedre-gruppen. Arbeidstilsynet og Skattedirektoratet har tidligere begge garantert for 150.000 kroner. Nå har Justisdepartementet gitt garanti for ytterligere 300.000.

Jeg er veldig tilfreds med at det offentlige finner saken såpass viktig. Samtidig er det en trygghet for at vi kan jobbe grundig med boet, sier Lillestølen. Garantisummene er øremerket arbeidet med å avdekke eventuelle straffbare forhold rundt Bygg Bedre-saken, men vil først bli utløst dersom det til slutt viser seg ikke å være andre midler i konkursboet. Konkret gir dette oss mulighet til å jobbe enda mer i dybden med selskapets regnskaper, forteller Audun Lillestølen.

Over 100 ansatte måtte sies opp: http://www.f-b.no/nyheter/fremtiden-til-de-ansatte-avklares-i-dag

Les mer

Fikk endelig skjenkebevilling etter klage til fylkesmannen

Fikk elendig bevilling
Jeg er glad både som advokat og skattebetaler. Det er trist å bruke skattepenger på å nekte bevilling ved et utested der det faktisk finnes bevilling fra før, sier Pelikanens advokat, Audun Lillestølen i en kommentar.

Les denne saken på f-b.no

Les mer

Boom av useriøse postboksselskaper

Advokat Audun Lillestolen - Sak om postboksselskaper

Det er ingen tvil om at opprettelsen av slike selskaper fører med seg en god del grums, sier advokat Audun Lillestølen. På kort tid er han oppnevnt som bostyrer etter tre slike konkurser. Sporene etter selskapene leder til henholdsvis London, Seychellene og Stockport i England. På disse stedene finnes det i realiteten ikke andre spor etter bedriftene enn postboksadresser, men eierne har sørget for å opprette en norsk avdeling av selskapet.
Med en slik selskapsform kalt NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) slipper man unna kravene om revisor og minimum 100.000 kroner i aksjekapital. Dessuten løper man som eier en langt mindre personlig risiko ved en konkurs. Dette er ting kundene i aller høyeste grad bør være klar over, mener Lillestølen.

Les mer på f-b.no

Les mer

Konkurser med likhetstrekk

Tror konkursrytter står bak
Som FB kunne fortelle i går, er en 28-åring nå dømt til ett år og fem måneders fengsel i forbindelse med de mange regnskaps- og momsovertredelsene i Fredrikstad Maling og Mur.

 

 
I retten hevdet den tidligere narkotika- og heleridømte mannen at det i realiteten var en annen person som sto bak og ga instrukser i firmaet. Han ville ikke navngi vedkommende, men alle spor peker i retning av en svensk 40-åring.
En bedrift som kjøpte malertjenester for nærmere 600.000 kroner av Fredrikstad Maling og Mur, har bekreftet at det var 40-åringen som var kontaktperson underveis. Vedkommendes navn dukker også opp på en rekke fakturaer som er sendt denne bedriften. Og da advokat Audun Lillestølen, som har vært bostyrer etter konkursene både i Fredrikstad Maling og Mur og Østfold Maling og Rehab, begynte å grave i den svenske 40-åringens fortid, viste det seg at han tidligere har vært involvert i minst to andre konkurser i malerbransjen.

Les mer på f-b.no

Les mer

Tok ut 22 millioner og forsvant

Fosvant med 22 millioner

For kort tid siden ble det åpnet konkurs i begge selskapene. FB har tidligere fortalt den oppsiktsvekkende historien om sjefen i Fredrikstad Maling og Mur som før konkursen nærmest løp i skytteltrafikk mellom ulike postkontor for å ta ut penger. Nå viser det seg at omfanget er enda større enn først antatt: Totalt har det blitt ut hele 22 millioner kroner i kontanter fra de to selskapene. Uttakene fra Fredrikstad Maling og Mur (17 millioner) og Østfold Maling og Rehab (fem millioner) har kun skjedd på postkontorer.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Avdekket svart omsetning og hemmelige kjøpesummer

Ezazi-bror innrømmer svart salg

 

Mens Lucia-leder Sharok Ezazi (36) sitter varetektsfengslet, har storebror Shapour snakket dem begge inn i svart omsetning og hemmelige kjøpesummer i en restaurantkonkurs i Fredrikstad. Nye opplysninger om psykiaterens skjulte millionforretninger er rapportert til politiet i Fredrikstad.

 

Det er i en borapport fra advokat Audun Lillestølen i forbindelse med konkursen i Salsa3 AS innrømmelsene kommer fra Shapour Ezazi. På papiret var det hans kone som eide restaurantselskapet.

Les hele saken på vg.no

Les mer

Advokatstorm mot Lillestølen

Etter at Lillestølen i gårsdagens FB fyrte av en bredside mot Fredrikstad-advokater som han hevder påfører sine klienter store ekstraregninger, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Leder for advokatforeningen i Østfold, Per Sannrud, forteller at han har mottatt flere henvendelser fra rasende medlemmer

Les mer på f-b.no

Les mer
Page 3 of 3123