CV

Hjem » CV
Audun Lillestølen
Advokat og partner i Langseth Advokatfirma DA
Har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre av både sivile saker og straffesaker. Erfaring som bostyrer i konkursboer, til dels svært store og kompliserte saker gjennom 12 år.
2020 – Langseth Advokatfirma DA
2020 – Langseth Advokatfirma DA – advokat og partner.

Arbeidsområder: Tvisteløsning og forhandlinger. Prosedyre for alle domstoler, også voldgiftsrett og jordskifterett. Først og fremst sivile saker, men også enkelte straffesaker. Forretningsjuridisk rådgivning.

2018–2020 Hill & Co Advokatfirma AS
2018-2020 Hill & Co Advokatfirma AS – advokat og partner.

Arbeidsområder: Tvisteløsning og forhandlinger. Prosedyre for alle domstoler, også voldgiftsrett og jordskifterett. Først og fremst sivile saker, men også enkelte straffesaker. Forretningsjuridisk rådgivning.

2011-2018 - LYNX advokatfirma DA
2011-2018 LYNX advokatfirma DA – advokat og partner.

Arbeidsområder: Tvisteløsning og forhandlinger. Prosedyre for alle domstoler, også voldgiftsrett og jordskifterett. Først og fremst sivile saker, men også enkelte straffesaker. Forretningsjuridisk rådgivning.

Særlige verv:
Advokat på verv for Spesialenheten for Politisaker 2013-2015

2001-2011 - Din Advokatpartner AS
2001-2011 Din Advokatpartner AS – Advokat og partner

Selskapets grunnlegger, styreleder og daglige leder.

Arbeidsområder: Tvisteløsning og forhandlinger. Prosedyre for alle domstoler. Først og fremst sivile saker, men også enkelte straffesaker. Bostyrer i konkursboer, samt enkelte dødsboer.

Foredrag innen områdene konkursbehandling, styreansvar, tvangsinnfordring.

1999-2001 - Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS
1999-2001 – Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS – adv.flm, senere advokat og partner.

Arbeidsområder: Tvisteløsning og forhandlinger. Prosedyre for alle domstoler. Først og fremst sivile saker, men også enkelte straffesaker. Bostyrer i konkursboer, samt enkelte dødsboer

Foredrag innen arbeidsrett

1990-1999 - Andre Stillinger
1997-1999 – Skattedirektoratet – underdirektør

1994-1997 – Skattefogden i Oslo og Akershus – jur kons., senere kontorsjef

1993-1994 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus – juridisk konsulent

1990-1995 – Egen virksomhet – spillutvikling