Fremtidsfullmakt

Hjem » Fremtidsfullmakt

Vil du jeg skal sette opp fremtidsfullmakt for deg?

Fotografi av Audun Lillestølen

Er du over 18 år og ikke under vergemål, kan du opprette en fremtidsfullmakt. Da vet du hva som skal skje den dagen du eventuelt selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne anliggender. Med en fremtidsfullmakt slipper også dine nærmeste å forholde seg til en del kontrollmekanismer og begrensninger i vergemålsloven. Dessuten kan du gi bestemte instrukser til fullmektigen som er viktige for deg.

Fyller du ut skjemaet nedenfor, får du en ferdig fremtidsfullmakt utformet av advokat for fast pris NOK 3.000,- (inkl mva). Du får et første utkast på e-post innen 24 timer fra du sender inn skjemaet. Deretter får du anledning til å sende en e-post med spørsmål eller ønsker om endringer i fullmakten.