Advokat Audun Lillestølen - Presseomtale

Hjem » Presseomtale

Frifunnet for falsk forklaring

Falsk forklaring

21-åringens forsvarer, Audun Lillestølen, la stor vekt på manglende beviser. Hva politifolk har hørt noen si, er ikke god nok bevisførsel, sier han.

 

Les mer på f-b.no

Les mer

Tvilsom bruk av politiets ressurser

Advokat Audun Lillestolen - Tvilsom på bruk av ressurser
Forsvarer Lillestølen forstår godt at tre hestedekken er en viktig sak for eieren. Men han mener likevel at en hel dags rettssak med tre advokater, tre dommere og aktor for noen hestedekken er en tvilsom bruk av ressurser.

 

Jeg vet ikke hva politiet har nedlagt av ressurser for å etterforske denne saken. Men jeg vet i alle fall at en hel dag i retten med alle disse aktørene koster mye mer enn verdien på tre hestedekken, sier Lillestølen.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Stort erstatningskrav mot tidligere styreleder og daglig leder

Forretningsmannen Jarle knoll

 

Bakgrunnen for søksmålet er en årelang strid knyttet til Autosalongen Fredrikstad AS, der Knoll var både styreleder og daglig leder.

Min klient mener at Knoll påførte selskapet et tap på over 40 millioner kroner, blant annet ved å avgi uriktige regnskaper og opplysninger – og ved underslag av selskapets midler, sier Lillestølen. Vi mener at Knoll har påført kreditorene tap ved måten han har opptrådt overfor selskapets kreditorer, tilføyer Lillestølen.

 

Perioden som krangelen knytter seg til, strekker seg fra 2005 og frem til 2007. Av det totale tapet på over 40 millioner, mener vi at vi kan føre bevis for at cirka 11 millioner kroner er gått rett i lommene til Knoll, sier Lillestølen.

Les mer på f-b.no

Les mer

Bostyrer anmelder ledelsen i Autosalongen Fredrikstad AS

Advokat Audun Lillestolen - Jarle Knoll

Bostyrets rapport inneholder flere kritiske anmerkninger mot Jarle Knoll, blant annet sammenblandingen mellom Knolls privatøkonomi og Autosalongen. Regnskapene til Autosalongen er i tillegg svært mangelfulle, der blant annet flere billån fra bankinstitusjoner ikke stemmer overens med hva den faktiske verdien på kontraktene tilsier.

Dette er så alvorlig at jeg som bobestyrer vil sende sakene over til påtalemyndigheten, sier Audun Lillestølen.

Les hele saken på dn.no

Les mer

De anmeldte tilstår alt

Tilstår alt
Den store økokrimsaken skulle ha gått over 11 uker, og det var forventet at de to tiltalte forretningsaktørene fra Fredrikstad skulle kjempe sitt livs kamp for å unngå å bli dømt.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Gedigen seier for konkursboet

Advokat Audun Lillestolen - fornøyd med resultat

 

Blir denne dommen stående, kan vi kassere inn rundt 15 millioner kroner, sier en storfornøyd bostyrer i Bygg Bedre-konkursen, Audun Lillestølen

 

Les mer på f-b.no

Les mer

Motpartens advokat var dobbelt så dyr

Millionbeløp til advokater
Jeg konstaterer at motpartens advokatutgifter ligger på det dobbelte av det vi skal ha, sier Audun Lillestølen til FB. Han mener denne rettssaken som har gått over tre uker – har vært usedvanlig krevende og at dette er forklaringen på at omkostningene er på et helt annet nivå enn i en “vanlig” rettssak. For vår del har det vært et uhyre stort bevismateriale som vi har måttet finne frem til, systematisere og presentere forståelig.

Les mer på f-b.no 

Les mer

Konkursboet krever 10 millioner fra søsterselskaper

Advokatene Audun Lillestølen og Linda AndersenI egenskap av bostyrer får Audun Lillestølen føre ordet først. Hans innledningsforedrag er ventet å gå over to dager, og i går rakk han på vegne av kreditorene å fremsette krav på til sammen ti millioner kroner mot Bygg Bedre Eiendom AS og Bygg Bedre Barnehage AS.

Bostyrets krav mot Bygg Bedre Eiendom på 6,4 millioner kroner bygger på at rehabiliteringen av næringsbygget som siden brant ned i Dammyr 14, skjedde til underpris, samt det ble betalt for mye i husleie i det nye næringsbygget.

Les hele saken på f-b.no

Les mer

Planla nye selskaper rett før konkursen

Planla nye selskaper

Femte dagen i sivilsaken mellom Bygg Bedre AS Konkursbo og de saksøkte Bygg Bedre Eiendom AS, Bygg Bedre Barnehage AS, Bjørn Sortland og Trond Flatøy, fikk karakter av forhør.

Bostyrer og advokat Audun Lillestølen ville blant annet til bunns i spørsmålet om Bygg Bedre-gründerne hadde hatt andre selskaper på gang, for å redde unna verdier før konkursene.

Les mer på f-b.no

Les mer

Fem fikk konkurskarantene

bilde fra f-b.no

Bostyrer Audun Lillestølen har fått garantier for 600.000 kroner til å granske mulige straffbare forhold i Bygg Bedre-gruppen. Arbeidstilsynet og Skattedirektoratet har tidligere begge garantert for 150.000 kroner. Nå har Justisdepartementet gitt garanti for ytterligere 300.000.

Jeg er veldig tilfreds med at det offentlige finner saken såpass viktig. Samtidig er det en trygghet for at vi kan jobbe grundig med boet, sier Lillestølen. Garantisummene er øremerket arbeidet med å avdekke eventuelle straffbare forhold rundt Bygg Bedre-saken, men vil først bli utløst dersom det til slutt viser seg ikke å være andre midler i konkursboet. Konkret gir dette oss mulighet til å jobbe enda mer i dybden med selskapets regnskaper, forteller Audun Lillestølen.

Over 100 ansatte måtte sies opp: http://www.f-b.no/nyheter/fremtiden-til-de-ansatte-avklares-i-dag

Les mer
Page 3 of 41234