Pris

Hjem » Pris

Priser for mine tjenester.

Mitt mål er å oppnå de beste resultatene sammen med mine klienter. Jeg vet at prisen på advokattjenesten er viktig for totalresultatet i saken din.

Min generelle timepris er konkurransedyktig, og jeg forsøker alltid å fortelle hva du må regne med at tjenesten vil koste, og hvilket resultat det er realistisk å oppnå.

For oversiktlige oppdrag kan jeg gi tilbud om fast pris. For privatpersoner vil forsikringer dekke advokatutgifter i en rekke tvister.

Send meg en e-post til lillestolen@ladv.no, så kan jeg fortelle deg om din tvist vil gi deg advokat på forsikringen.

Advokat Audun Lillestølen