Advokat Audun Lillestølen

Partner i Langseth Advokatfirma DA

«En svært engasjert advokat med bred juridisk kompetanse, stor arbeidskapasitet og tett oppfølging av oss som klienter»

Advokat Audun Lillestølen.
Partner i Langseth Advokatfirma DA

Mine arbeidsfelt i Langseth Advokatfirma DA er først og fremst forretningsjus, men jeg bistår også offentlige etater og privatpersoner. Min spesialitet er å løse vanskelige tvister, gjerne ved å prosedere saker for domstolene. Jeg lover høy kvalitet, tilgjengelighet og stort engasjement for å løse ethvert oppdrag jeg påtar meg.

Advokatfirma I Oslo
Advokat Audun LillestølenDe beste resultatene
Advokat Audun Lillestølen
Vi finner de best mulige løsningene i alle saker.

I dag arbeider jeg først og fremst som forretningsadvokat her i Oslo.
Det vil si at jeg har en rekke små og store bedrifter som jeg bistår innenfor mange områder innen forretningsjusen. Jeg arbeider mye med tvisteløsning og prosedyre. Det betyr at om en tvist eller uenighet oppstår, for eksempel om forståelsen av en kontrakt, en reklamasjon, et pengekrav osv, bistår jeg med rådgivning for å finne en best mulig løsning for den virksomheten jeg bistår.

De beste resultatene
De beste resultatene oppnås ved bevisst strategi, stort engasjement og kvalitet på det juridiske arbeidet.

Jeg legger vekt på en hurtig analyse av problemstillingen med muligheter og utfordringer ut fra sakens faktiske og rettslige sider. Du kan regne med tydelig svar på om du har en god eller en dårlig sak, og jeg legger stor vekt på å være tydelig på hva bistanden vil koste, og hvilke muligheter og risiko som finnes.

I tillegg til kvalitet på det juridiske arbeidet legger jeg vekt på tilgjengelighet og stort engasjement for å bringe saken til en avslutning. Du vil alltid få svar fra meg pr e-post innen 24 timer.

Sammen med klienten legger jeg tidlig en strategi for det videre arbeidet. De fleste tvister løses heldigvis ved forhandlinger, men noen ganger er det nødvendig å vise handlekraft ved å gå til rettslige skritt. Det finnes en rekke rettslige verktøy. Begjæring om utlegg kan i mange saker benyttes direkte for ubestridte fordringer. Er kravet bestridt, må vi sørge for dom og tvangsgrunnlag ved å gå enten til forliksrådet eller til tingretten.

For midlertidig å sikre et pengekrav eller et krav om annet enn penger, kan jeg bistå med å begjære arrest eller midlertidig forføyning.

Hva jeg kan tilby?
Som partner i Langseth Advokatfirma DA i Oslo kan jeg tilby tjenester med høy servicegrad.

Alminnelig forretningsjus
Tvisteløsning og prosedyre
Kontraktsrett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Pengekrav og tvangsinnfordring
Fast eiendoms rettsforhold
Markedsføringsloven og varemerkeloven
Reklamasjoner etter kjøp/salg av eiendom
Arverett og generasjonsskifte
Skilsmisse / samlivsbrudd

Mer om advokat Audun Lillestølen

Både ved rådgivning og tvisteløsning arbeider jeg med en rekke rettsområder. Jeg bistår for eksempel innenfor kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, fast eiendom og immaterialrett. Det siste gjelder typisk saker etter markedsføringsloven og varemerkeloven.

Jeg bistår også privatpersoner. Arverett og generasjonsskifte bistår jeg hyppig med. Ved skilsmisse / samlivsbrudd kan jeg bistå med det økonomiske oppgjøret / skifte.

Endelig har jeg arbeidet mye med saker om fast eiendom. Det gjelder for eksempel reklamasjoner etter kjøp / salg av eiendom. Tvister om servitutter, hevd og andre rettigheter forekommer også. I saker som dette vil advokatregningen din mest sannsynlig bli dekket av din egen hjemforsikring.

Jeg bistår klienter i hele Norge, men de fleste klientene mine holder til i Oslo og i Østfold. Jeg var tidligere advokat i Fredrikstad, og er derfor ofte både der og i Halden, Sarpsborg og Moss.